Проходження стажування проф. Віктором Соповим

Проф. Віктор Сопов пройшов стажування в будівельному факультеті Ченстоховського технологічного університету (Республіка Польща) в період з 14.05.2018 по 25.05.2018. Результатом стажування став обмін науковою інформацією, досвідом досліджень і презентація результатів досліджень. Під час стажування було досліджено вплив катіона лужного металу на характер формування мікроструктури цементного каменю і прочитана лекція «Термопорометрія цементного каменю».