Бакалавр

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – БАКАЛАВР

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра.

Примітки:

  1. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.
  2. Другий конкурсний предмет для вступу на базі молодшого спеціаліста: на фіксовані конкурсні пропозиції – математика; на небюджетні конкурсні пропозиції – пропонується на вибір вступника.
  3. Вступ на 1 курс зі скороченим терміном навчання на базі молодшого спеціаліста здійснюється за всіма спеціальностями коледжів і технікумів, оскільки спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» є такою, якій надається особлива підтримка.
  4. Вступ на 2 і 3 курси на базі молодшого спеціаліста: бюджет (за наявністю місць) або контракт.

 

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають:

 • заяву в електронній формі (в паперовій формі – для реалізації права на вступ у визначених випадках);
 • копію документа, що посвідчує особу (копію паспорту та копію ідентифікаційного коду);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • оригінал/копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і оригінал/копію додатка до нього;
 • оригінали/копії трьох сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копії інших документів для пільгових категорій вступників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Копії всіх документів приймаються після пред’явлення оригіналів.

2. Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  освітнього ступеня молодшого бакалавра подають:

 • заяву в паперовій формі;
 • копію документа, що посвідчує особу (копію паспорту та копію ідентифікаційного коду);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • оригінал/копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і оригінал/копію додатка до нього;
 • оригінал/копії двох сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копії інших документів для пільгових категорій вступників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Копії всіх документів приймаються після пред’явлення оригіналів. 

 

Конкурсний відбір

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:

 • бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів;
 • середній бал документа про повну загальну середню освіту.

2. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра та вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:

 • бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з двох конкурсних предметів;
 • результати фахового вступного випробування.

 

Строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для вступу на перший  курс здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

 

Порядок прийому осіб
з тимчасово окупованих територій України
у 2021 році

У 2021 році вступ осіб, які є громадянами України та проживають на тимчасово окупованих територіях України в Автономній Республіці Крим чи м. Севастополі (за умови, що вони завершили здобуття повної загальної середньої освіти після 20 лютого 2014 р.), або на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій чи Луганській областях або в населених пунктах на лінії зіткнення (за умови, що вони завершили здобуття повної загальної середньої освіти після 14 квітня 2014 р.), або переселилися з вказаних територій після 01 січня 2021 р. (далі – вступники з ТОТ), здійснюється через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» ХНУБА.

Квота-2 в Університеті становить десять відсотків (але не менш ніж одне місце) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за кожною відкритою або закритою (основною) конкурсною пропозицією.

Прийом документів вступників з ТОТ для здобуття освітнього ступеня бакалавра здійснюється в такі строки:

а) для вступу на денну форму навчання за кошти державного бюджету – до 12:00 год. 19 серпня 2021 року;

б) для вступу на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, а також на заочну форму навчання для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, – до 12:00 год. 23 жовтня 2021 року;

в) для вступу на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, а також на заочну форму навчання для осіб, які складають вступні випробування в ХНУБА, – до 12:00 год. 19 жовтня 2021 року.

Документи, видані окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях України, не визнаються і не приймаються.

Перелік документів, що подають вступники з ТОТ, визначається відповідно до Умов прийому з такими особливостями:

а) вступники з ТОТ, які за віком повинні мати паспорт, але його не мають, можуть подавати свідоцтво про народження;

б) якщо місце реєстрації неповнолітнього вступника з ТОТ не можна встановити на підставі документів, виданих на його ім’я, воно встановлюється на підставі документів, виданих на ім’я його батька чи матері;

в) вступники з ТОТ, які повинні мати військовий квиток (посвідчення про приписку), але не мають їх, надають ці документи лише після зарахування на навчання та взяття на військовий облік;

г) вступники з ТОТ, які не мають свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту, проходять державну підсумкову атестацію в уповноваженому закладі загальної середньої освіти (Комунальний заклад «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради) та подають довідку з цього закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

ґ) вступники з ТОТ, які бажають скористатися результатами ЗНО, подають сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років (для ЗНО з іноземної мови – тільки 2019, 2020 чи 2021 років);

д) вступники з ТОТ, які не складали ЗНО або не бажають скористатися його результатами, подають заяву на ім’я керівника освітнього центру «Донбас-Україна» чи «Крим-Україна» з клопотанням про складання вступних іспитів з відповідних предметів в Університеті.

У заяві про вступ до Університету вступник з ТОТ відображає своє бажання скористатися правом на вступ за особливими умовами зі вказанням категорії.

Вступник з ТОТ за його бажанням бере участь у конкурсі в межах квоти-2 або в межах загального конкурсу.

Конкурсний бал вступника з ТОТ обчислюється відповідно до Правил прийому на підставі поданих ним сертифікатів ЗНО або складених в ХНУБА вступних випробувань.

Вступник з ТОТ, який подав свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту і виявив бажання складати замість ЗНО вступні випробування в Університеті, складає окреме вступне випробування з кожного конкурсного предмета.

Вступник з ТОТ, який замість свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту подав довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації складає одне вступне випробування з математики. Оцінка державної підсумкової атестації з української мови зараховується йому з перерахуванням з 12-бальної у 200-бальну систему як оцінка за вступне випробування з української мови та літератури; оцінка державної підсумкової атестації з історії України перезараховується йому з перерахуванням з 12-бальної у 200-бальну систему.

При вступі на небюджетні конкурсні пропозиції конкурсний бал вступника обчислюється як сума балів з української мови та літератури, історії України та математики.

Вступні випробування проводяться до 22 жовтня 2021 р.

Зарахування вступників з ТОТ здійснюється в такі строки:

а) на денну форму навчання за кошти державного бюджету – не пізніше 15:00 години 20 липня 2021 року;

б) на денну форму навчання за кошти фізичних і юридичних осіб – відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня 2021 року;

в) на заочну форму навчання – відповідно до Правил прийому.

 

З актуальною інформацією, щодо вступу у 2021 році на  “Бакалавра”, можна ознайомитись на сайті університету  або дізнатись у викладачів кафедри.