Бакалавр

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – БАКАЛАВР

Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Примітки.
1. Вступ на 1 курс на базі ПЗСО на контракт може здійснюватися за такими ЗНО: українська мова та література, історія України, математика або географія.
2. Вступ на 1 курс зі скороченим терміном навчання на базі молодшого спеціаліста здійснюється за всіма спеціальностями коледжів і технікумів, оскільки спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» є такою, якій надається особлива підтримка.

3. Вступ на 2 і 3 курси на базі молодшого спеціаліста: бюджет (за наявністю місць) або контракт.

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають:

 • заяву в електронній формі (в паперовій формі – для реалізації права на вступ у визначених випадках);
 • копію документа, що посвідчує особу (копію паспорту та копію ідентифікаційного коду);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • оригінал/копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і оригінал/копію додатка до нього;
 • оригінали/копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копії інших документів для пільгових категорій вступників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають:

 • заяву в паперовій формі;
 • копію документа, що посвідчує особу (копію паспорту та копію ідентифікаційного коду);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • оригінал/копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і оригінал/копію додатка до нього;
 • копії інших документів для пільгових категорій вступників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Копії всіх документів приймаються після пред’явлення оригіналів. 

Конкурсний відбір

 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:

 • бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів;
 • середній бал документа про повну загальну середню освіту.

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або спеціаліста, ступень бакалавра або магістра, та вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:

 • результати фахового вступного випробування;
 • середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для вступу на перший  курс здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

З іншою актуальною інформацією, щодо вступу у 2019 році на  “Бакалавра”, можна ознайомитись на сайті університету та дізнатись у викладачів кафедри.