Вступ 2021

Підготовка фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за професійним спрямуванням “Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів” здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: