Дисципліни по кафедрі

Шановні здобувачі!
У зв’язку з воєнним станом всі заняття з 4 квітня 2022 року відновлено у дистанційному режимі за розкладом університету.
Можливий асинхронний режим навчання, якщо у вас немає стабільного інтернету або за інших обставин – в цьому випадку виходьте на контакт із викладачами любим зручним для вас способом та спілкуйтеся індивідуально.
Додаткові заняття та консультації з дисциплін викладачі відповідних дисциплін організовують за необхідності за межами основного розкладу.

Бережіть своє життя та здоров’я!

Назва дисципліни
Методичне забезпечення
Арматура для залізобетонних конструкцій Методичні вказівки:
Курсовий проект
Лабораторні роботи
Бетони та будівельні розчини Методичні вказівки:
План конспекту лекцій
Курсовий проект  
Лабораторні роботи
Завдання:
Теми курсових проектів
Будівельна техніка та виробнича база будівництва Методичні вказівки:
Практичні роботи
В’яжучі речовини Методичні вказівки:
Розширений конспект лекцій

Лабораторні роботи
Практичні роботи
Курсовий проект
Випускна робота бакалавра Методичні вказівки для виконання ВКР бакалавра
Виробнича база будівництва Методичні вказівки:
Практичні роботи
Виробничі процеси та механічне обладнання  
Вступ до фаху  
Дипломне проектування (Магістерська робота) Методичні вказівки для виконання ВКР
Заповнювачі для бетонів Методичні вказівки:
План конспекту лекцій

Лабораторний практикум
Журнал лабораторних робіт
Самостійна робота
Комплексний курсовий проект
Практикум (посібник)
Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни
Історія і теорія інтер’єру  
Метрологія і стандартизація  
Науковий практикум  (Монолітний бетон / Збірний залізобетон / Стінові та оздоблювальні матеріалі)  
Науково-дослідна практика Методичні вказівки
НДРС. Довговічність та технології ремонту будівельних конструкцій Методичні вказівки:
Лабораторні роботи
Курсовий проект
НДРС. Сучасні методи випробувань та контролю якості будівельних матеріалів  
Основи архітектури та сучасні технології  
Основи технології виробництва будівельних матеріалів та виробів Методичні вказівки:
Лабораторні роботи
Курсовий проект
Основи фізико-хімічної механіки в технології будівельних матеріалів і виробів  
Практика перша навчальна
Методичні вказівки
Практика перша виробнича Методичні вказівки
Практика друга навчальна  Методичні вказівки
Практика друга виробнича Методичні вказівки
Практика атестаційна виробнича стажувальна Методичні вказівки
Проектування підприємств галузі Методичні вказівки:
Розширений конспект лекцій
Практичні роботи
Курсовий проект
Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів Методичні вказівки:
Лекції

Лабораторні роботи
Практичні роботи
Курсовий проект
Спецкурс із загально-професійної підготовки (Основи фізико хімічної механіки в технології будівельних матеріалів і виробів)  
Спецкурс із загально-професійної підготовки (Основи технічної творчості)  Методичні вказівки:
Конспект лекцій
Змістовий модульний контроль
Сучасні технології та матеріали в будівництві  
Сучасні технології та матеріали у будівництві та ремонті будівельних конструкцій  
Теорія експерименту та науково-дослідна робота студента  
Теорія і практика виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій  Блок 1. Технології виробництва залізобетонних виробів
Методичні вказівки:
Комплекний курсовий проект 
 Блок 2. Технології виробництва конструкцій з монолітного бетону
Методичні вказівки:
Комплексний курсовий проект
Технологія будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини Методичні вказівки:
План конспекту лекцій
Практичні роботи
Індивідуальне завдання
Самостійна робота
Модульні контрольні
Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни
Розклад дистанційних занять
Технологія виробництва ЗБВ / Технологія виробництва дрібноштучних виробів  Блок 1. Технологія виробництва ЗБВ
Розгорнутий конспект лекцій
Лабораторні роботи
Комплексний курсовий проект
 Блок 2. Технологія виробництва дрібноштучних виробів
Лабораторні роботи
Комплексний курсовий проект
Технологія виробництва сухих будівельних сумішей Методичні вказівки:
Конспект лекцій 
Лабораторні роботи
Технологія залізобетонних виробів та основи проектування технологічних процесів підприємств будіндустрії БЛОК 2. Основи проектування технологічних процесів підприємств будіндустрії
Практичні роботи
Технологія монолітного бетону  
Технологія стінових та оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів   Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни

БЛОК 1. Технологія стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів
Лабораторні роботи
Курсовий проект

БЛОК 2. Технологія ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів
План конспекту лекцій
Лабораторний практикум
Практикум
Курсовий проект
Самостійна робота ТІПМВ
Модульні контрольні
Розклад дистанційних занять

Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів та обробки результатів  
Фізична хімія і хімія силікатів Лекції
Курсова робота