Склад кафедри

Сопов Віктор Петрович

Посада: завідувач кафедри, професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Закінчив: Харківський державний університет у 1981 р.

Основні дисципліни: «Фізична хімія і хімія силікатів», «Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів та обробки результатів»

Наукові інтереси: мікроструктура цементного каменю, термопорометрія, пористість.

Бібліометрика: Scopus  Google Академія  Researchgate  ORCID iD

Ушеров-Маршак Олександр Володимирович

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Урядові та галузеві нагороди МОН: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, лауреат премії ім. М. Курнакова

Закінчив: Харківський інститут інженерів залізничного транспорту у 1959 р.

Основні дисципліни: «Бетони та будівельні розчини», «Технологія виробництва сухих будівельних сумішей»

Наукові інтереси: калориметрія цементу і бетону, термокінетичний аналіз, добавки в бетон, термінологія будівельних матеріалів.

Бібліометрика: Scopus  Google Академія  Researchgate  ResearcherID  ORCID iD

Буцька Лариса Миколаївна

Посада: доцент, заступник декана МТФ

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчила: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури у 2003 р.

Основні дисципліни: «Фізична хімія і хімія силікатів», «Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів та обробки результатів».

Наукові інтереси: мікроструктура цементного каменю.

Бібліометрика:  Scopus  Researchgate  Google Академія

Кабусь Олексій Васильович

Посада: доцент, начальник науково-дослідного сектору

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: відсутнє

Закінчив: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури у 2008 р.

Основні дисципліни: «Бетони та будівельні розчини», «Технологія виробництва сухих

будівельних сумішей», «Арматура для залізобетонних конструкцій»

Наукові інтереси: калориметрія бетону, добавки в бетон, архітектурні бетони, полістиролбетони, кислотостійкість бетонів

Бібліометрика: Scopus  Google Академія  Researchgate  ResearcherID  ORCID iD

Гіль Юрій Борисович

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчив: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури у 1995 р.

Основні дисципліни: «Технологія залізобетонних виробів», «Арматура для залізобетонних конструкцій»

Наукові інтереси: технологія виробництва залізобетонних виробів, термонапружений стан залізобетонних конструкцій

Бібліометрика: Google Академія  ORCID iD

Гуркаленко Віта Анатоліївна

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчила: Харківський інженерно-будівельний інститут у 1987 р.

Основні дисципліни: «Довговічність та технології ремонту будівельних конструкцій», «Основи проектування технологічних процесів підприємств будіндустрії»

Наукові інтереси: довговічність бетону, корозія бетону

Бібліометрика: Scopus  ResearcherID  Google Академія

Латорець Катерина Володимирівна

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчила: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури у 2001 р.

Основні дисципліни: «В’яжучі речовини», «Проектування підприємств галузі»

Наукові інтереси: в’яжучі речовини, керамічна плитка

Бібліометрика: Scopus  Google Академія  ORCID iD

Макаренко Ольга Валеріївна

Посада: доцент, голова профбюро МТФ

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчила: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури у 2001 р.

Основні дисципліни: «Методи контролю якості будівельних виробів», «Технологія стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів»

Наукові інтереси: технології ремонту будівельних конструкцій, технології виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів 

Бібліометрика: Scopus  Google Академія  ORCID iD

Першина Лідія Олександрівна

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчила: Харківський інженерно-будівельний інститут у 1989 р.

Основні дисципліни: «Заповнювачі для бетонів», «Технологія ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів», «Технологія будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини»

Наукові інтереси: заповнювачі для бетону, техногенні матеріали для бетону, теплоізоляційні матеріали

Бібліометрика: Scopus  Google Академія  ORCID iD

Гасанов Аліяр Баларза огли
(Аліяр Балаєвич)

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчив: Харківський інженерно-будівельний інститут у 1986 р.

Основні дисципліни: «Виробнича база будівництва», «Концепція сучасного природокористування»

Наукові інтереси: легкий бетон, керамзит, довговічність бетону

Бібліометрика: Scopus  Google Академія

Сінякін Анатолій Геннадійович

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчив: Харківський інженерно-будівельний інститут у 1989 р.

Основні дисципліни: «Технологія монолітного бетону», «Теорія і практика виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»

Наукові інтереси: бетон, добавки в бетон, ремонт залізобетонних конструкцій

Бібліометрика: Scopus  Google Академія

Леонов Вячеслав Павлович

Посада: Професор

Вчений ступінь: доктор філософських наук, кандидат фізико-математичних наук

Закінчив: Харківський інститут радіоелектроніки у 1970 р.

Основні дисципліни: «Фізика», «Фізика в будівництві», «Філософія», «Логіка», «Структура наукового пізнання»

Наукові інтереси: Теорія класифікацій та систематик, Класифікація наук, Методологія науково-технічної творчості, Явище електрохемілюмінесценції

Бібліометрика: Google Академія

Дехтярук Леонід Васильович

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Закінчив: Харківський державний університет ім. О. М. Горького у 1984 р.

Основні дисципліни: «Загальний курс фізики», «Фізика в будівництві»

Наукові інтереси: спін-поляризований транспорт носіїв заряду в магнітовпорядкованих сандвічах та надгратницях;

Бібліометрика: Scopus  Web of Science  Google Академія

Обіженко Тетяна Миколаївна

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчила: Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна у 1989 р.

Основні дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія», «Поверхневі явища та дисперсні системи», «Хімія і фізика полімерних композиційних матеріалів»

Наукові інтереси: розробка полімерних композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями для будівництва

Бібліометрика: Scopus  Google Академія

Саєнко Наталія Вячеславівна

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Закінчила: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (ХПІ), 2002 р.

Основні дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія», «Пожежна безпека будівельних полімерних композиційних матеріалів», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Хімія в будівництві»

Наукові інтереси: Полімерні композиційні матеріали будівельного призначення

Бібліометрика: Scopus  Google Академія  Researchgate  ORCID iD

Скрипинець Анна Василівна

Посада: асистент кафедри

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

Закінчила: Харківський національний університет будівництва та архітектури у 2010 р.

Основні дисципліні: «Хімія», «Аналітична хімія», «Біополімери технічного призначення», «Навчальна ознайомлювала практика», «Навчальна професійна практика», «Виробнича експлуатаційна практика», «Виробнича технологічна переддипломна практика».

Наукові інтереси: будівельні полімерні матеріали з спеціальними властивостями, демпфуючі та в’язкотекучі властивості полімерів

Бібліометрика: Scopus Google Академія ORCID ResearcherID

Шишко Наталія Сергіївна 

Посада: асистент
Закiнчила: Харківський національний університет  імені В.Н. Каразіна у 2011 роцi
Основні дисципліні: «Фізика», «Фізика в будівництві»
Науковi iнтереси: фізика конденсованого стану 
Бiблiометрика: Google Академія  ORCID iD

Жуковська Валентина Павлівна

Посада: завідуюча лабораторією
Закінчила: Харківський політехнічний інститут в 1966 р.

Ворошиліна Ольга Вікторівна

Посада: завідуюча лабораторією
Закінчила: Харківський інженерно-будівельний інститут у 1988 р.

Веретеннiкова Юлiя Анатолiiвна

Посада: завiдувач лабораторii.

Закiнчила: Нацiональний унiверситет цивiльного захисту в 2021 роцi.

Науковi iнтереси: пожежна безпека, цивiльна безпека, охорона працi.

Бiблiометрика: Google Академiя.

Пальченко Вікторія Юріївна

Посада: старший лаборант
Закінчила: Харківський інститут інженерів комунального будівництва у 1997 р.