На кафедрі вперше відбувся захист магістерської дипломної роботи, яка була виконана з використанням BIM-технологій

Студентом гр.Тм-21 Юрієм Купчинським на захист було представлено оригінальну дипломну роботу «Створення інформаційних моделей інженерних мереж водовідведення в рамках концепції «Kharkiv Smart City»», яка виконувалась під керівництвом доц. Кабуся О.В. в рамках проєкту молодих вчених «Комплекс організаційно-технологічних заходів підвищення експлуатаційного ресурсу каналізаційних тунелів та колекторів комунального господарства».
Концепція «Smart City» покликана створити можливості для еволюції. Вона передбачає розвиток міста за такими ключовими напрямами: підвищення якості життя містян, модернізація та розбудова технологічної інфраструктури міста, використання технологій для ефективного управління містом, дотримання стандартів екологічності, сталого економічного розвитку.

Незамінним елементом розумного міста має бути його інформаційна модель. Використовуючи інноваційні BIM-технології можна створювати моделі будівель та споруд в які закладається вся інформація, що дозволяє мінімізувати помилки при проєктуванні, скоротити час будівництва, виключити колізії, полегшити їх експлуатацію та обслуговування.

Проведений аналіз стану інженерних мереж в м. Харків показав доцільність розроблення концептуальної моделі фрагменту каналізаційної мережі, яка може бути запропонована для реалізації в рамках концепції «Kharkiv Smart City». 
Для розроблення концептуальної моделі фрагменту каналізаційної мережі м. Харків був обраний ряд програмних комплексів від Autodesk. При виборі програмних комплексів виробництва Autodesk для створення BIM-моделі мережі водовідведення оптимальним рішенням прийнято використання декількох програм: Infraworks, Civil 3D та Revit.
За основу фрагменту інженерної мережі водовідведення була взята ділянка по вул. Греківській (м. Харків, Україна) 1972 року укладки, де у січні 2018 р. відбувся обвал каналізаційного колектору. Подібні моделі інженерних мереж в майбутньому мають стати частиною загальної інформаційної моделі CIM м. Харків, яка є необхідною в рамках впровадження концепції «Kharkiv Smart City».

На захисті був присутній СЕО ТОВ «БІМПРУВ»  Віталій Виноградов, який високо оцінив виконання проєкту і виразив сподівання на подальше впровадження застосування BIM-технологій в освітньому процесі.