Видано навчальний посібник “Бетони та будівельні розчини”

Бетони та будівельні розчини: навч. посіб. / О.В. Ушеров-Маршак, В.І. Гоц, О.В. Кабусь – Харків: ХНУБА, Київ: КНУБА, 2022. – 93 с.

Шість тисячоліть людство використовує бетон – штучний будівельний матеріал, який відрізняється позитивними перевагами – доступністю сировини, високими технологічними, експлуатаційними, інвестиційними показниками та архітектурно-естетичною привабливістю.
Саме ці показники зробили бетон основним будівельним матеріалом сучасності. Постійно зростають об’єми виробництва та сфери застосування бетону. Адекватно розвивається бетонознавство, як прикладна матеріалознавча наука на стику з фундаментальними – фізикою, хімією, фізичною та колоїдною хімією, інформатикою та ін.
Відкриваються нові, непрогнозовані раніше можливості бетону для зведення унікальних споруд за революційними технологіями. Бетони XXI століття наблизилися до категорії розумних смарт матеріалів, що дозволяє переходити на інформаційні, цифрові технології. Різноманітні вироби і будинки з бетону вже зводяться за адитивними технологіями по комп’ютерним трьохмірним моделям за допомогою 3D-друку. Новітні технологічні рішення – стартапи вражають різноманітністю видів бетону з фантастичними властивостями і можливостями вирішувати неординарні і неочікувані завдання життєдіяльності людини.
Про все це йдеться у навчальному посібнику «Бетони та будівельні розчини», насичений зміст і невеликий обсяг якого будуть сприяти підготовці фахівців та підвищенню їх кваліфікації в будівельній галузі.