Міжнародні зв’язки

Рівень і традиції міжнародної роботи кафедри визначається галуззю фізико-хімії будівельного матеріалознавства. Основні напрямки – роботи калориметричного центру для вирішення актуальних прикладних задач будівельної індустрії.
Калориметр – вимірює кількість і швидкість температурних змін в процесах твердіння в’яжучих речовин і бетонів, дозволяє показати за допомогою комп’ютерних програм важливу технологічну інформацію. Універсальність оснащення калориметричного центру, авторитет наукових досліджень і публікацій європейського рівня забезпечує багаторічні міжнародні контакти:
• Німеччина, будівельний університет в м.Веймар. Спільні дослідження гіпсових в’яжучих. Участь понад 30 років у конгресі по будівельним матеріалам «Ibausil»;
• Польща, відділ будматеріалів гірничо-металургійної академії Краків; лабораторія бетону інституту будівельної техніки, Варшава; Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин. Добавки в бетони нового покоління, їх сумісність з цементамі. Облік тепловиділення бетону в інформаційних технологіях. Участь в одній з найбільших європейських конференціях «Дні бетону» в 2000-2018 роках;
• Білорусь, технологічний університет, кафедра технології бетону, Мінськ. Європейські норми на бетон і його компоненти. Оцінка ефективності технологічних рішень методами калориметрії.
• Азербайджан, кафедра будівельних матеріалів і технології бетону, будівельного університету, м. Баку. Освоєння калориметрії в технології монолітного бетону з комплексними добавками.
• Контакти і співпраця з провідними вищими навчальними закладами Литви, Росії, Чехії.
У роботах міжнародного рівня беруть участь студенти-магістри, а також аспіранти та докторанти університету.