Магістр

 ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – МАГІСТР

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі

 • заяву в паперовій формі;
 • копію документа, що посвідчує особу (копію паспорту та копію ідентифікаційного коду);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • оригінал/копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і оригінал/копію додатка до нього;
 • оригінал/копію документа щодо єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • копії інших документів для пільгових категорій вступників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Копії всіх документів приймаються після пред’явлення оригіналів.

Конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • результати фахового вступного випробування;
 • результати додаткового вступного випробування (тільки для інших спеціальностей);
 • середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.

З актуальною інформацією, щодо вступу у 2020 році на  “Бакалавра”, можна ознайомитись на сайті університету  або дізнатись у викладачів кафедри.