Магістр

 ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – МАГІСТР

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Примітки:

 1. Вступ на другий (магістерський) рівень на базі бакалавра здійснюється за всіма спеціальностями.
 2. Вступ на другий (магістерський) рівень на базі раніше здобутого рівня/ступеня спеціаліста/магістра здійснюється за умови складання вступного випробування з іноземної мови або наявності сертифікату єдиного вступного іспиту з іноземної мови за 2020, 2021 р. та фахового вступного випробування.

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі

Вступники подають:

 • заяву в електронній формі (в паперовій формі – для реалізації права на вступ у визначених випадках);
 • копію документа, що посвідчує особу (копію паспорту та копію ідентифікаційного коду);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • оригінал/копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і оригінал/копію додатка до нього;
 • оригінал/копію сертифікату єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • копії інших документів для пільгових категорій вступників;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Копії всіх документів приймаються після пред’явлення оригіналів. 

Конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • результати фахового вступного випробування;
 • середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Додатковий прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:

З актуальною інформацією, щодо вступу у 2021 році на  “Магістра”, можна ознайомитись на сайті університету  або дізнатись у викладачів кафедри.