Магістр

 ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – МАГІСТР

Для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).


Примітки.
1. Вступ на другий (магістерський) рівень на базі бакалавра здійснюється за всіма спеціальностями.
2. Вступ на другий (магістерський) рівень на базі раніше здобутого рівня/ступеня спеціаліста/магістра здійснюється тільки за контрактною формою навчання.

Заяви та документи для участі у конкурсному відборі

  • заяву в паперовій формі;
  • копію документа, що посвідчує особу (копію паспорту та копію ідентифікаційного коду);
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • оригінал/копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і оригінал/копію додатка до нього;
  • копії інших документів для пільгових категорій вступників;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Копії всіх документів приймаються після пред’явлення оригіналів.

Конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови;
  • результати фахового вступного випробування;
  • результати додаткового вступного випробування (тільки для інших спеціальностей);
  • середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки: