Історія кафедри

Кафедра фізико-хімічної механіки та технології бетонів заснована у 1967 році за ініціативою автора та ентузіаста нової галузі знань – фізико-хімічної механіки академіка П.О. Ребіндера (наказ міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР №316 від 15 травня 1967 р.).

Упродовж перших десяти років кафедрою завідував кандидат технічних наук, професор Іван Михайлович Борщ, який прийняв на себе основний вантаж щодо організації методичного і навчального забезпечення нової спеціальності. У вирішенні цихзавдань йому активно допомагали професора Б.В. Прикін і доценти С.П. Стрелков, Б.П. Терехов, Л.П. Шевченко.
Вже у 1969 році відбувся перший випуск фахівців-технологів в кількості 25 осіб. За минулі 50 років кафедра підготувала більше 4000 спеціалістів в галузі будівельного матеріалознавства і технології будівельних матеріалів і виробів.

 

З 1976 р. кафедру очолив доктор технічних наук, член-кореспондент АН Грузинської РСР, проф. Отар Петрович Мчедлов-Петросян, який підняв на всесвітній рівень наукову тематику кафедральної роботи. Основними її напрямками були і продовжують залишатися – теорія і методи будівельного матеріалознавства, термодинаміка та термокінетика силікатних систем, хімія та фізична хімія неорганічних будівельних матеріалів, фізико-хімічна механіка в’яжучих речовин, матеріалів і виробів на їх основі, структуроутворення в’яжучих речовин і бетонів, забезпечення експлуатаційних властивостей будівельних матеріалів і виробів.

У 1976 р. з метою інтеграції учбового, науково-дослідного та виробничого процесів за ініціативою О.П. Мчедлова-Петросяна було організовано перше в Україні учбово-науково-виробниче об’єднання  “Центр по фізико-хімічним проблемам технології бетону”.

(Професора: Л.А. Феднер, Ж.С. Вайншток, В.Б. Ратинов, С.В. Шестоперов, О.В. Ушеров-Маршак)

З 1984 р. центр отримав статус калориметричного центру Міністерства будматеріалів СРСР, а з 1997р. – “Калориметричний центр будівельного матеріалознавства ім. О.П.Мчедлова-Петросяна“, яким у теперішній час керує професор О.В. Ушеров-Маршак.

Під його пильним керівництвом науково-дослідної роботи в калориметричному центрі дисертаційні роботи захистили багато викладачів кафедри: Сопов В.П., Сінякін А.Г., Першина Л.О., Гіль Ю.Б., Кабусь О.В.

З 1991 по 1994 рр. кафедрою завідував кандидат технічних наук, професор Віктор Захарович Мухін, багатий науково-виробничий досвід якого дозволив наблизити навчальний процес до сфери професійної діяльності майбутніх спеціалістів-технологів за рахунок створення міцних зв’язків з виробничою сферою м. Харкова.

 

З 1994 по 2009 р. кафедрою керував доктор технічних наук, професор В’ячеслав Леонідович Чернявський. У цей період кафедра була акредитована для випуску інженерів-технологів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». У 1998 р. у зв’язку з розширенням сфери навчально-наукової діяльності кафедри вона отримала нову назву: “Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів”.


Склад кафедри (2004 р.)

З 2009 р. до наступного часу завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Віктор Петрович Сопов. Сьогодні у складі кафедри 2 доктори технічних наук, професори; 10 кандидатів технічних наук, доцентів; 3 аспіранти. 

Значний досвід викладацької, науково-дослідної та виробничої роботи мають професори О.В. Ушеров-Маршак, В.П. Сопов, доценти А.Г. Сінякін, Ю.Б. Гіль, В.А. Гуркаленко, Л.О. Першина, А.Б. Гасанов, О.І. Дьоміна. Активно участь у житті університету приймають молоді викладачі кафедри: доценти Латорець К.В., Буцька Л.М., Макаренко О.В., Кабусь О.В.
Виконання лабораторних та практичних робіт забезпечують завідуючі лабораторіями Жуковська В.П. і Ворошиліна О.В., старший лаборант Пальченко В.Ю., лаборант Романенко К.В.

З 1 вересня 2021 року в склад кафедри увійшли кафедри фізики та загальної хімії. Назва кафедри була змінена на “кафедра будівельних композиційних матеріалів і технологій”.