Калориметричний центр

Твердіння основного будівельного матеріалу людства – бетону супроводжується безперервним виділенням тепла за рахунок хімічних реакцій взаємодії в’яжучих речовин з водою. Визначення параметрів температурних змін необхідно для вибору компонентів з урахуванням впливу кліматичного та ін. чинників в сучасних інформаційних технологіях бетону. Вимірювання тепловиділення проводиться за допомогою спеціальних приладів – калориметрів різного типу і принципів дії.

Калориметричний аналіз процесів твердіння дозволяє оцінювати ефективність технологічних рішень для будь-яких видів бетонів, залізобетонних виробів і сухих будівельних сумішей. В тому числі, при виробництві масивних бетонів, у виробництві залізобетонних виробів прискореного твердіння, при круглорічних бетонних роботах на будівельних майданчиках.
В калориметричному центрі за багато років існуавння накопичено великий досвід оцінки твердіння цементів і бетонів. Розвинуті такі напрямки, як термокінетичний аналіз, термопорометрія та температурно-часовий моніторинг твердіння цементів і бетонів з добавками.
Розроблено калориметри різних типів і програмне забезпечення, які застосовуються в залежності від поставлених задач.
Ізотермічний мікрокалориметр є основним приладом для вимірювання тепловиділення цементів і оцінки їх екзотермічності згідно стандартних вимог.

Полуадіабатичні термосні калориметри застосовуються нами для аналізу впливу добавок на твердіння цементів і оцінки їх сумісності. На базі полуадіабатичної калориметрії розроблена інформаційна система ТВМ.

Адіабатичний калориметр дозволяє вимірювати температурний градієнт, який може утворюватись при твердінні масивних бетонів.

В роботі калориметричного центру беруть активну участь студенти та аспіранти кафедри.

Результати їх роботи використовуються при підготовці доповідей на конференціях, при написанні статей, в курсовому проектуванні, при виконанні магістерських кваліфікаційних робіт та дисертацій.

Результати науково-дослідної роботи центру впроваджено при розробці ДСТУ, комплексних добавок в бетон, рецептур бетонів для масивних гідротехнічних споруд, плитних фундаментів та сховищ зберігання ядерних відходів, удосконаленні режимів тепловологісної обробки ЗБВ та ін.

Керівник центру: заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України, д-р техн. наук., проф. Ушеров-Маршак Олександр Володимирович

Адреса:
м. Харків, вул. Алчевських 48-б (2-й учб. корпус ХНУБА), ауд. 115, 116, 117

е-mail: calorimetry_centr@ukr.net