Підготовка наукових кадрів

Підготовка наукових кадрів на кафедрі здійснюється за освітньою програмою третього рівня вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, яка направлена на здобауття ступеня вищої освіти “Доктор філософії”,  та за Науковим рівнем вищої освіти, який передбачає можливість присудження ступеня вищої освіти “Доктор наук”.

Актуальну інформацію, щодо вступу до аспірантури та докторунтури, можна переглянути на сайті Університету.